Đề Xuất 12/2022 # 3 Điều Cấm Khi Đặt Tên Doanh Nghiệp / 2023 # Top 16 Like | Welovelevis.com

Đề Xuất 12/2022 # 3 Điều Cấm Khi Đặt Tên Doanh Nghiệp / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 3 Điều Cấm Khi Đặt Tên Doanh Nghiệp / 2023 mới nhất trên website Welovelevis.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi đặt tên doanh nghiệp bạn cần lưu ý 3 điều sau bị sẽ bị cấm .

Thứ nhất:  Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

 Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e trên không áp dụng đối với trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký.

Thứ 2: Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

 Thứ 3: Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 0972817699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: chúng tôi

Những Điều Cấm Trong Đặt Tên Doanh Nghiệp / 2023

Theo điều 32 bộ Luật doanh nghiệp năm 2005, sau đây là một số những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp:

1. Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho doanh nghiệp.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

– Ngoài ra, tên doanh nghiệp cũng không được trùng và gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Cụ thể:

+ Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

+ Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác:

a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu “&”;

c) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

đ) Tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt (A, B, C,…) ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký.

e) Tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước, hoặc “mới” ngay sau tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

g) Tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên của doanh nghiệp đã đăng ký bởi các từ “Bắc”, “miền Bắc”, “Nam”, “miền Nam”, “Trung”, “miền Trung”, “Tây”, “miền Tây”, “Đông”, “miền Đông”, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký.

h) Các trường hợp tên gây nhầm lẫn khác theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cần Lưu Ý Điều Gì Khi Đặt Tên Cho Doanh Nghiệp / 2023

Các thành tố tạo nên tên doanh nghiệp

Để đặt tên cho doanh nghiệp theo đúng quy định và đạt hiệu quả thì trước hết bạn phải nắm rõ các thành tố tạo nên tên doanh nghiệp.

Ví dụ: Loại hình doanh nghiệp ” CÔNG TY TNHH” + Tên riêng của doanh nghiệp ” THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT“. Vậy tên doanh nghiệp hoàn chỉnh sẽ là ” CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT “.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

1️⃣ Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp có các ký tự được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký trên hệ thống.

2️⃣ Tên gây nhầm lẫn là tên tiếng việt của doanh nghiệp muốn đăng ký và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp được phát âm (đọc) giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

Tên viết tắt của doanh nghiệp trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

Tên riêng của doanh nghiệp chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

Tên riêng của doanh nghiệp chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-“, “_”;

Tên riêng của doanh nghiệp chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

Tên riêng của doanh nghiệp chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Như vậy, khi bạn đặt tên dự kiến cho doanh nghiệp có các dấu hiệu vi phạm, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối và quyết định đó sẽ là quyết định cuối cùng.

Trường hợp có tên trùng hoặc gây nhầm lẫn trên hệ thống, Cơ quan đăng ký kinh doanh khuyến khích doanh nghiệp tự thương lượng với nhau để đổi tên hoặc bổ sung thêm các yếu tố để phân biệt tên doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng quyền của nhau.

Khi phát hiện vi phạm, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình phải thay đổi tên gọi sao cho phù hợp.

Trường hợp Doanh nghiệp xâm phạm không có phản hồi và không thực hiện báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Một số lưu ý khi sử dụng tên doanh nghiệp

– Những doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ) khi thực hiện thủ tục tách giấy phép thì vẫn được tiếp tục sử dụng tên doanh nghiệp đã đăng ký một cách hợp pháp và không bắt buộc phải đăng ký đổi tên.

– Tên doanh nghiệp sau khi đã đăng ký thành công tại Sở Kế hoạch và đầu tư thì phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tên doanh nghiệp phải được viết in hoa trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên công ty vừa phản ánh hình ảnh bên ngoài của doanh nghiệp, vừa có mối liên hệ mật thiết đến quá trình hoạt động kinh doanh nên việc đặt tên công ty cần rõ ràng là một điều hết sức quan trọng.

Tên công ty cần rõ ràng, tức là phải dễ đọc dễ nhớ để khi bạn thực hiện các kênh truyền thông để quảng bá thương hiệu đạt hiệu quả một cách tốt nhất. Thực tế cho thấy, Coca-Cola hay Jimmy John tạo ấn tượng và thành công trong việc đặt tên là nhờ việc lặp lại các phụ âm đầu, tạo nên điệp âm và độ dễ nhớ cho nhiều người khi đọc chúng.

Bên cạnh việc dễ đọc dễ nhớ thì tên công ty cần mang đặc trưng riêng của bạn vì khi mới thành lập tuy quy mô công ty không lớn nhưng về lâu dài nếu công việc kinh doanh thuận lợi chắc chắn nó sẽ phát triển thành thương hiệu của riêng bạn. Vì vậy hãy chuẩn bị cho việc phát triển thương hiệu ngay từ khi đặt tên công ty.

Để tạo ra đặc trưng riêng cho việc đặt tên công ty bạn có thể dựa vào một số tiêu chí như:

Đặt tên theo người. Ví dụ: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (đặt theo tên của con trai bầu Đức).

Đặt tên theo chữ cái hoặc chữ số. Ví dụ: Công ty TNHH thương mại du lịch 333; Công ty TNHH phần mềm ABC .

Đặt tên công ty có ngành nghề kinh doanh. Ví dụ: Công ty TNHH xây dựng Vinhouse.

Đặt tên công ty thể hiện sự quyết tâm. Ví dụ: Công ty cổ phần thương mại Tiên Phong.

Đặt tên công ty theo biểu tượng. Ví dụ: Công ty Cổ phần du lịch Bông sen vàng.

Đặt tên công ty có sử dụng tiếng nước ngoài. Ví dụ: Công ty TNHH dinh dưỡng GreenFarm.

Viết tắt trong tên sẽ là một điều rất tẻ nhạt và gây khó hiểu, trừ khi đó là những tập đoàn hàng tỷ đô và có hàng thập kỷ hình thành và phát triển như IBM, 3M hay BMW…

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI PHAVILA

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Phavila với hơn 8 năm hỗ trợ các doanh nhân trong công tác giấy tờ, thủ tục hành chính. Như những người bạn, chúng tôi hiểu được rằng khi một doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ, những điều cần nhất chính là:

✔️ Sự nhanh chóng, mau mắn;

✔️ Thủ tục gọn nhẹ để mọi việc diễn ra “suôn sẻ” và “êm đẹp”;

✔️ Một chi phí hợp lý;

✔️ Đảm bảo mọi thủ tục phải tuân theo và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật;

✔️ Luôn sẵn sàng, có khả năng giải quyết các vấn phát sinh.

Vì thế, chúng tôi đưa ra một quy trình chuẩn khép kín để có thể cung cấp một dịch vụ “rẻ nhất” ; “nhanh nhất” và “uy tín” nhất.

Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn và cần làm thủ tục thành lập công ty, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng, uy tín và chuyên nghiệp.

Cấm Dùng Tên Danh Nhân Đặt Tên Doanh Nghiệp / 2023

TT – Thông tư quy định chỉ áp dụng cho những trường hợp doanh nghiệp đặt tên sau này, các doanh nghiệp đã đặt tên rồi thì không phải sửa đổi.

Thông tư “Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc” vừa được Bộ VH-TT&DL ban hành ngày 1-10 đã vấp phải nhiều ý kiến không đồng thuận của những người nghiên cứu lịch sử, văn hóa cũng như giới luật sư và doanh nhân.

Bà Ninh Thị Thu Hương – phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, thuộc Bộ VH-TT&DL, đơn vị trực tiếp soạn thảo thông tư này – cho biết:

“Bộ VH-TT&DL không tự nghĩ ra những điều khoản trong thông tư này, mà đây là những quy định được bộ soạn thảo căn cứ trên nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ năm 2013 về đăng ký doanh nghiệp.

Và Bộ VH-TT&DL ban hành thông tư đó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc cấm dùng tên danh nhân đặt tên doanh nghiệp đã được quy định tại khoản 3, điều 14, nghị định về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ trước đó rồi.

Nên nếu mọi người hỏi lý do vì sao lại cấm thì nên hỏi Chính phủ chứ không thể hỏi Bộ VH-TT&DL được.

Việc đặt tên đường, tên trường, tên đơn vị hành chính được mà tên doanh nghiệp không được thì bộ cũng không trả lời được”.

Theo bà Hương, việc xác định những ai là “danh nhân” mới đang trong quá trình Chính phủ yêu cầu Bộ VH-TT&DL đề xuất để Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khác sẽ quyết định xem ai là danh nhân không được doanh nghiệp đặt tên. Lúc đó mới thực hiện thông tư này được.

Bà Hương nói: “Khi chưa có văn bản quy định những ai được coi là “danh nhân” thì các doanh nghiệp được đặt tên bình thường, còn khi nào có văn bản quy định những ai là “danh nhân” thì lúc đó doanh nghiệp mới bị cấm đặt tên. Còn bây giờ, kể cả sau ngày 25-11-2014, mà vẫn chưa có văn bản xác định những ai là “danh nhân” thì doanh nghiệp chưa bị ràng buộc bởi điều khoản không lấy tên danh nhân đặt tên doanh nghiệp của thông tư này”.

Bà cũng nói thêm thông tư quy định chỉ áp dụng cho những trường hợp doanh nghiệp đặt tên sau này, không quy định doanh nghiệp về mặt hồi tố, nên các doanh nghiệp đã đặt tên rồi thì không phải sửa đổi.

Những tên doanh nghiệp vi phạm truyền thống lịch sử dân tộc

1. Sử dụng tên trùng tên danh nhân, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người thành lập doanh nghiệp khi đặt tên doanh nghiệp theo tên riêng của mình nhưng trùng một phần hoặc toàn bộ tên danh nhân thì phải đặt đầy đủ họ, tên theo đúng tên ghi trong giấy khai sinh của người thành lập doanh nghiệp;

b) Trường hợp doanh nghiệp do nhiều tổ chức, cá nhân sáng lập dự định đặt tên riêng doanh nghiệp bằng cách sử dụng tên riêng của một trong số những người sáng lập nhưng trùng với tên danh nhân thì việc đặt tên doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 điều này;

c) Trường hợp đặt tên riêng doanh nghiệp bằng cách sử dụng tên ghép của tổ chức, cá nhân sáng lập nhưng trùng với tên danh nhân thì phải có dấu gạch nối (-) giữa các tên tổ chức, cá nhân sáng lập được ghép.

2. Sử dụng tên đất nước, địa danh trong các thời kỳ bị xâm lược và tên những nhân vật trong lịch sử bị coi là phản chính nghĩa, kìm hãm sự tiến bộ.

3. Sử dụng tên của những nhân vật lịch sử là giặc ngoại xâm hoặc những người có tội với đất nước, với dân tộc…

Ngoài những nội dung về việc doanh nghiệp đặt tên “vi phạm truyền thống”, thông tư cũng quy định thêm về việc đặt tên doanh nghiệp vi phạm văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc với các trường hợp: sử dụng từ ngữ, ký hiệu mang ý nghĩa dung tục, khiêu dâm, bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu thể hiện hoặc ám chỉ sự đe dọa, xúc phạm, phỉ báng, lăng mạ, bôi nhọ, khiếm nhã đối với tổ chức, cá nhân khác. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu thể hiện hoặc ám chỉ sự phân biệt, kỳ thị vùng miền, dân tộc, tôn giáo, chủng tộc, giới…

Với nội dung “Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc”, thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL đã được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh ký ngày 1-10-2014. Thông tư có giá trị thực thi từ ngày 25-11.

C.K. (trích từ thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL)

Nhiều rạp chiếu phim vướng tên danh nhân

Các rạp chiếu phim ở chúng tôi và Hà Nội đều bị vướng điểm “nhạy cảm” này. Có thể thấy doanh nghiệp Công ty cổ phần phim Thiên Ngân hiện đang sở hữu các cụm rạp chiếu phim Galaxy, các cụm rạp thuộc công ty này đặt tên theo tên con đường mà cụm rạp hiện diện. Đó là: Galaxy Nguyễn Du (đây là tên sử dụng trên website chính thức của các cụm rạp thuộc Công ty cổ phần phim Thiên Ngân – tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh là rạp chiếu phim Thiên Ngân – 116 Nguyễn Du). Tương tự là các cụm rạp Galaxy Nguyễn Trãi, Galaxy Kinh Dương Vương và sắp tới đây sẽ là Galaxy Quang Trung.

C.K.

* Luật sư NGUYỄN QUANG NGỌC (Công ty luật quốc tế Thiên Việt, Đoàn luật sư Hà Nội):

Thiếu văn hóa ứng xử với doanh nghiệp

Thông tư này gây khó khăn rất nhiều cho doanh nghiệp mà giới luật sư chúng tôi cần phải bàn luận. Thông tư chưa trả lời được những câu hỏi cần thiết: Thứ nhất, thế nào là danh nhân, và những ai trong lịch sử nước ta được coi là danh nhân? Thứ hai, thế nào là những địa danh trong thời kỳ bị xâm lược? Thứ ba, những doanh nghiệp đã đặt tên rồi thì họ có phải đổi tên hay không? Nếu buộc phải đổi tên thì chi phí đổi tên ấy do ai chi trả?

Trong chừng mực nào đó, tôi thấy đây là hành vi ứng xử thiếu văn hóa với cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan nhà nước.

Những gì mà pháp luật quy định không phù hợp với cuộc sống thì trước sau cũng không thể áp dụng chung, vậy nên cần bỏ trước khi văn bản có hiệu lực, đừng để đưa ra áp dụng rồi mới mang đi sửa.

* chúng tôi sử học VŨ MINH GIANG (Đại học Quốc gia Hà Nội):

Kỳ thị với doanh nghiệp

Lấy tên một nhân vật trong lịch sử để đặt tên đường, tên phố, tên doanh nghiệp… là sự du nhập văn hóa theo hướng văn minh, là một tập quán hay mà người Việt Nam học hỏi được từ phương Tây. Trong lịch sử, chúng ta đã từng biết những doanh nghiệp: Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nhà máy cơ khí Quang Trung, Lê Lợi… Nên trước khi quy định việc doanh nghiệp lấy tên danh nhân để đặt tên là vi phạm truyền thống lịch sử dân tộc thì phải nói rõ đó là truyền thống lịch sử như thế nào?

Theo tôi, việc lấy tên danh nhân đặt tên cho doanh nghiệp là việc làm góp phần tôn vinh những nhân vật lịch sử của nước ta. Quy định này vô tình là sự kỳ thị doanh nghiệp, không đúng với tinh thần tôn trọng doanh nghiệp, doanh nhân của Đảng và Nhà nước ta.

* GSNGÔ ĐỨC THỊNH (nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Việt Nam):

Đặt tên danh nhân thì có hại gì?

Tôi chưa hiểu và chưa tìm ra logic về mặt văn hóa ở những điều khoản quy định ấy. Người ta có thể lấy tên danh nhân đặt tên đường, tên cơ quan hành chính địa phương, tên trường học… thì sao với doanh nghiệp lại cho là vi phạm truyền thống lịch sử dân tộc? Nếu chưa xác định được những ai trong lịch sử nước ta là “danh nhân” thì càng chưa thể đưa ra thông tư này. Doanh nghiệp họ muốn tôn vinh danh nhân thì mới đặt tên. Việc đó cũng không ảnh hưởng đến uy tín của danh nhân, mà còn là cách để tôn vinh những danh nhân đó.

Ngay cả việc lấy tên địa danh trong thời kỳ bị xâm lược đặt tên doanh nghiệp, tôi chưa thấy có hại gì, ngược lại còn có lợi là nhắc nhở mọi người hôm nay nhớ đến một thời quá khứ của dân tộc.

* Luật sư HÀ HẢI (Đoàn luật sư TP.HCM):

Một quy định cảm tính

Điều 2 của thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL xác định đặt tên doanh nghiệp trùng với tên danh nhân là vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc là mang tính chất cảm tính, phiến diện và chưa thuyết phục.

Từ trước đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào định nghĩa thế nào là hành vi vi phạm “truyền thống văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục dân tộc”, “quy định về cấm đặt tên doanh nghiệp trùng với tên danh nhân”, danh sách danh nhân gồm những ai.

Thực tế hoạt động nghề nghiệp chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp hiện không biết tên nào là tên danh nhân và không được dùng, vì không có một danh sách tên danh nhân nào để tham khảo cả. Tiêu chí xác định ai là danh nhân cũng không có, dễ dẫn đến tình trạng cán bộ cấp phép theo cảm tính. Sở Kế hoạch – đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cũng được, từ chối cấp phép cũng được. Hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để trả lời cho doanh nghiệp.

Có doanh nghiệp đăng ký tên Công ty TNHH Lê Quý Đôn, Công ty CP Hùng Vương… lập tức bị cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh bác bỏ. Thậm chí có công ty nước ngoài vào VN khi đặt tên doanh nghiệp cũng phản ảnh tình trạng rắc rối này khiến doanh nghiệp phải sửa tới sửa lui rất mất thời gian và phiền phức.

Thông tư quy định cấm đặt tên doanh nghiệp trùng với tên danh nhân xuất phát từ truyền thống tôn trọng lịch sử, tôn trọng danh nhân văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, ý tưởng này lại quá thiên về phạm trù đạo đức xã hội. Trong khi một quy phạm pháp luật được ban hành ngoài việc phải thỏa mãn các chuẩn mực đạo đức xã hội còn phải đáp ứng các yêu cầu mang tính pháp lý. Nghĩa là phải có luật quy định cụ thể thì mới có thể ban hành thông tư.

Nếu luật chưa có quy định mà thông tư lại quy định là thiếu cơ sở pháp lý. Do đó, ở góc độ pháp lý, quy định không được đặt tên doanh nghiệp trùng tên danh nhân là hạn chế quyền tự do của doanh nghiệp mới thành lập, gây khó khăn cho doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong việc định dạng thương hiệu, cạnh tranh với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

ĐÌNH DÂN – V.V.TUÂN ghi

[poll width=”400px” height=”300px”]36[/poll]

Bạn đang đọc nội dung bài viết 3 Điều Cấm Khi Đặt Tên Doanh Nghiệp / 2023 trên website Welovelevis.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!