Đề Xuất 11/2022 # 40 Năm Tên Gọi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / 2023 # Top 12 Like | Welovelevis.com

Đề Xuất 11/2022 # 40 Năm Tên Gọi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 40 Năm Tên Gọi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / 2023 mới nhất trên website Welovelevis.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Điện Biên TV – Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên CNXH. Để thực hiện đầy đủ mục tiêu thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, (họp tháng 9-1975) đã đề ra chủ trương lãnh đạo. Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trên toàn quốc với hơn 23 triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) đi bầu. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất được triệu tập vào tháng 6 năm 1976. Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc; quyết định đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam thống nhất; quyết định xây dựng hiến pháp; về cơ cấu lãnh đạo của Nhà nước khi chưa có hiến pháp mới và bầu các cơ quan đó để điều hành công việc chung của cả nước. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ 2/7/1976). Quốc kỳ là lá Cờ đỏ Sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Quốc huy là “Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam thống nhất; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước theo chủ trương của Đảng và đúng ý nguyện của nhân dân, đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy toàn diện sức mạnh phát triển đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH, có những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước, quan hệ kinh tế thương mại với hơn 200 nước và vùng lãnh thổ. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm Việt Nam dịp cuối tháng 5 vừa qua. (Ảnh: Nguồn internet)

40 năm với tên gọi Cộng hoà XHCN Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào: Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thực hành dân chủ, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, được quán triệt trong nhiệm vụ xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quốc hội có những bước đổi mới quan trọng, từ khâu bầu cử đại biểu đến hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, làm tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường và lắng nghe ý kiến cử tri. Nâng cao được sức chiến đấu, vai trò, vị trí của Đảng cầm quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng chú trọng đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được tăng cường. Chính phủ có nhiều cải tiến trong phương thức hoạt động, trong thực hiện cải cách hành chính theo tinh thần phục vụ nhân dân. Hệ thống chính trị được củng cố, phân định rõ hơn trách nhiệm và quyền hạn, đảm nhiệm ngày càng toàn diện hơn việc lãnh đạo, quản lý sự phát triển đất nước. Kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng, văn hóa – xã hội có bước tiến bộ rõ nét. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên, phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Đất nước ta không những đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, phá được thế bao vây cấm vận, vượt qua những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực và thế giới, điều quan trọng hơn là nước ta vẫn giữ vững được sự ổn định kinh tế vĩ mô. Hàng hoá trên thị trường dồi dào, đa dạng và lưu thông thuận lợi. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục được hoàn thiện. Quan hệ sản xuất ngày càng phù hợp hơn, tạo điều kiện phát triển lực lượng sản xuất. Các loại thị trường từng bước được hình thành và phát triển, gắn kết ngày càng tốt hơn với thị trường thế giới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Từ năm 2008 nước ta đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, chậm phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Năm 2000, cả nước đã đạt chuẩn quốc gia về xoá nạn mù chữ. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ. Tuổi thọ của người dân ngày càng tăng. Phúc lợi và an sinh xã hội được coi trọng và từng bước mở rộng. Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước và cả xã hội quan tâm. Vấn đề tạo điều kiện ưu đãi về tín dụng, đào tạo nghề, phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo cho đối tượng chính sách được quan tâm. Công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt; sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới về quy mô, đa dạng hoá về loại hình trường lớp; khoa học công nghệ và tiềm lực khoa học – công nghệ có bước phát triển nhất định; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có tiến bộ; những giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc được kế thừa và phát triển, giao lưu hợp tác văn hoá với nước ngoài được mở rộng, các tài năng văn hoá – nghệ thuật được khuyến khích; chính sách phát triển nguồn nhân lực được chú trọng. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị – xã hội ổn định; độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực an ninh, quốc phòng ngày càng lớn mạnh. Thành quả cách mạng, chế độ XHCN, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững; lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, trình độ hiểu biết về quốc phòng, an ninh và ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Có thể khẳng định, thành tựu đáng tự hào đạt được trong 40 năm qua của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nền tảng vững chắc để nhân dân ta, dân tộc Việt Nam ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giữ vững và bảo vệ được thành quả cách mạng, bảo vệ được chế độ XHCN, giữ vững được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đồng thời giữ vững và thực hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng. Thành tựu đó cũng tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta phát triển đi lên với triển vọng ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta đã từng bước lớn mạnh và giờ đây vị thế Việt Nam đã và đang có tiếng nói quan trọng với các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên khắp bốn biển, năm châu./.

Nguyễn Vân Chương  

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tiếng Anh Là Gì / 2023

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì

Đối với mọi công dân Việt Nam, chắc hẳn ai cũng đã nghe qua và có thể đã trở nên quen thuộc với dòng chữ ” Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “. Vậy dòng chữ này có ý nghĩa như thế nào ? Bạn đã bao giờ thử tìm hiểu chưa ?

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa là gì

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Quốc hiệu của Nhà nước Việt Nam. Được Quốc hội quy định vào ngày 2/7/1976 trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam thống nhất (khóa VI 1976 – 1981) và được sử dụng cho đến nay. Quốc hiệu này còn là danh xưng chính thức được sử dụng trong ngoại giao.

Ngày nay, giao dịch giữa nước ta và các nước bên ngoài ngày càng trở nên rộng rãi và phổ biến. Điều đó yêu cầu bạn phải viết những hợp đồng, văn bản, giấy tờ bằng những ngôn ngữ khác. Phần lớn sẽ được viết bằng tiếng anh. Đối với những dòng chữ bắt buộc như ” Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “. Nếu bạn không biết trong tiếng anh chúng có nghĩa là gì thì bạn sẽ gặp nhiều khó khăn. Vậy ” Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ” trong tiếng anh là gì ?

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiếng anh là gì

Trên các loại văn bản, thường sẽ xuất hiện hai dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và dưới đó là ” Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Ta có thể viết hai dòng chữ này bằng tiếng anh như sau:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence-Freedom-Happiness

Theo nhiều tài liệu cũng như công cụ dịch thuật của google. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tiếng anh có nghĩa là ” Socialist Republic of Vietnam “. Ngoài ra để các bạn có thể dễ dàng viết tài liệu, biểu mẫu bằng tiếng Anh. Mình cũng chia sẻ cho các bạn cách gọi tên chức danh. Các đơn vị trong bộ máy nhà nước bằng tiếng Anh. Cũng như hiểu rõ hơn về cách viết cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng tiếng Anh.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng anh nghĩa là gì

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là Ministry of Planning and Investment (Viết tắt: MPI).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là Ministry of Agriculture and Rural Development (Viết tắt: MARD).

Bộ Nội vụ tiếng Anh là Ministry of Home Affairs (MOHA).

Bộ Y tế tiếng Anh là Ministry of Health (MOH).

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science and Technology (MOST).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports and Tourism (MOCST).

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh là Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE).

Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là Government Inspectorate (GI).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếng Anh là The State Bank of Viet Nam (SBV).

Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là Committee for Ethnic Affairs (CEMA).

Văn phòng Chính phủ tiếng Anh là Office of the Government (GO).

Tên các cơ quan bộ máy nhà nước bằng tiếng Anh

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet Nam.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam.

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là ” Government of the Socialist Republic of Viet Nam “. Viết tắt là GOV

Bộ Quốc phòng tiếng Anh là Ministry of National Defence (MND).

Bộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public Security (MPS).

Bộ Ngoại giao tiếng Anh là Ministry of Foreign Affairs (MOFA).

Bộ Tư pháp tiếng Anh là Ministry of Justice (MOJ).

Bộ Tài chính tiếng Anh là Ministry of Finance (MOF).

Bộ Công Thương tiếng Anh là Ministry of Industry and Trade (MOIT).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs (MOLISA).

Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of Transport (MOT).

Bộ Xây dựng tiếng Anh là Ministry of Construction (MOC).

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là Ministry of Information and Communications (MIC).

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là Ministry of Education and Training (MOET).

Tên các cơ quan chính phủ nhà nước tiếng Anh là gì

Ho Chi Minh Mausoleum Management (HCMM) có nghĩa là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Viet Nam Social Security (VSI) có nghĩa là Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Viet Nam News Agency (VNA) có nghĩa là Thông tấn xã Việt Nam.

Voice of Viet Nam (VOV) có nghĩa là Đài Tiếng nói Việt Nam.

Viet Nam Television (VTV) có nghĩa là Đài Truyền hình Việt Nam.

Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration (HCMA). có nghĩa là Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Viet Nam Academy of Science and Technology (VAST) có nghĩa là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Viet Nam Academy of Social Sciences (VASS) có nghĩa là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tên chức danh các cơ quan tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh

Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam: Đây là chức danh Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Permanent Deputy Prime Minister nghĩa là Phó Thủ tướng Thường trực.

Deputy Prime Minister có nghĩa là Phó Thủ tướng.

Minister of + tên Bộ có nghĩa là Chức danh bộ trưởng.

Inspector-General có nghĩa là Tổng Thanh tra Chính phủ.

Governor of the State Bank of Viet Nam có nghĩa là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs có nghĩa là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government có nghĩa là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nên Đổi Lại Tên Nước Thành “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”! / 2023

TBKTSG) – Sau cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời kể từ ngày 2-9-1945. Đến ngày 2-7-1976, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI đã quyết định đổi tên nước ta thành “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như hiện nay. Trong bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, điều 1 (chương I) vẫn giữ nguyên tên nước là “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tôi đề nghị đổi lại tên nước thành “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, vì các lý do sau:

“Xã hội chủ nghĩa” là tính từ chỉ đặc trưng, tính chất của một xã hội tốt đẹp mà các nhà cách mạng như K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin… đã xây dựng thành một học thuyết và mong muốn phấn đấu vươn tới, với hy vọng biến lý tưởng đó trở thành hiện thực trên toàn thế giới. Chúng ta thường nói nước ta đã và đang phấn đấu đi lên theo con đường (hoặc “định hướng”) xã hội chủ nghĩa. Còn xã hội lý tưởng ấy thực tế như thế nào thì chưa ai có thể xác định được một cách rõ ràng, cụ thể, bởi các văn kiện chính thức xác định nước ta hiện vẫn còn đang ở trong “thời kỳ quá độ” đi lên chủ nghĩa xã hội! Không sử dụng cụm từ “xã hội chủ nghĩa”, điều đó không có nghĩa từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, không làm thay đổi định hướng phát triển của nước ta; đây chỉ là việc không lấy mục tiêu làm cụm từ miêu tả tên nước.

Cụm từ “xã hội chủ nghĩa”, kể từ sau năm 1991 đến nay, trên thế giới hầu như chỉ còn duy nhất nước “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngay cả các nước như Trung Quốc, tên nước dùng từ năm 1949 đến nay của họ là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Cuba – từ năm 1902 đến nay – vẫn là Cộng hòa Cuba; Lào là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Triều Tiên là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; mặc dù các nước trên, giống như Việt Nam, cũng “định hướng” đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Do đó, theo tôi, hai từ “cộng hòa” và “dân chủ” nên dùng để bổ nghĩa cho tên nước Việt Nam là hợp lý nhất. Nếu sử dụng theo cách viết (nói) thuần Việt, thì là “Cộng hòa Dân chủ Việt Nam”; còn theo cách Hán-Việt, sẽ là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, như tên nước mà chúng ta đã dùng kể từ tháng 9-1945 đến tháng 7-1976. Ngoài ra, tôi đề nghị trong điều 1 nên giữ lại từ “các” (trong cụm từ “các hải đảo” (như Hiến pháp 1992 đã viết). Từ đó, nguyên văn điều 1 (dự thảo) nên sửa lại thành: “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một nước dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời”.

Cộng Hòa Xhcn Việt Nam: Quốc Hiệu Và Hiện Thực / 2023

Ngày 2/7 cách đây 40 năm, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam thống nhất (khóa VI 1976 – 1981) đã quyết định đặt tên nước là CHXHCN Việt Nam.

Cộng hòa XHCN Việt Nam là sự tiếp nối của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (DCCH) mà tiền thân là Nhà nước Văn Lang thời lập quốc. Quốc hiệu của nước Việt Nam thống nhất, gắn liền với niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, nay đã “sánh vai với cường quốc năm châu”[1] như lời mong mỏi của Lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại.

Quốc gia thống nhất đi lên CNXH

Với thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất ngày 25/4/1976, được gọi là Quốc hội khóa VI. Để thể hiện tính liên tục của Nhà nước ta qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc huy mang dòng chữ “Cộng hòa XHCN Việt Nam”, Quốc ca là bài “Tiến quân ca”; đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh; quy định Thủ đô của nước Việt Nam thống nhất là Hà Nội.

Quốc hội – cơ quan lập pháp cao nhất của Nhà nước Việt Nam đã trải qua 8 khóa, đã tạo dựng nền tảng pháp lý Việt Nam, với hàng loạt luật, bộ luật, hiến pháp nhằm điều chỉnh các hành vi xã hội trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động của quốc gia với nền pháp lý tiên tiến, hiện đại phù hợp xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

Cơ quan hành pháp của Việt Nam là Chính phủ Cộng hòa XHCN Việt Nam đã điều hành đất nước vượt qua khó khăn, thách thức; tiến hành sự nghiệp đổi mới theo đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; hội nhập và tạo dựng vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Ngành Tư pháp Cộng hòa XHCN Việt Nam sau 40 năm, nay đã khẳng định được vị trí trong đời sống xã hội. Công tác tư pháp đã và đang phản ánh tính thống nhất quyền lực Nhà nước và mối liên hệ chặt chẽ của ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền…”. Bài học lớn nhất mà Ngành Tư pháp Cộng hòa XHCN Việt Nam có được đó là lấy lợi ích của nhân dân và dân tộc làm mục tiêu. Ngày nay hoạt động tư pháp đã bao trùm cả tầm vi mô – đến tận nơi có người dân sinh sống, theo yêu cầu thực hiện quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Cộng hòa XHCN Việt Nam không chỉ là tên nước mà mục tiêu CNXH đã hình thành và phát triển trong thực tiễn và dần dần hoàn chỉnh đã được ghi trong Hiến pháp năm 2013 và Văn kiện Đại hội XII của Đảng là, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, với 2 điểm nhấn trong hệ mục tiêu và 8 đặc trưng quan trọng.

Từ nhận thức lý luận đến hoạt động thực tiễn của Nhà nước và nhân dân về một nền Cộng hòa XHCN đã hình thành trên thực tế, thể hiện rõ nét tính dân tộc, tính nhân dân, coi lợi ích quốc gia – dân tộc là cốt lõi, là mục tiêu hàng đầu của phát triển đất nước, vừa đúng quy luật, vừa hợp lòng dân và xu thế phát triển của thế giới đương đại.

Thành tựu to lớn, thắng lợi vẻ vang

40 năm Cộng hòa XHCN Việt Nam là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong đó có 10 năm, phấn đấu vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả chiến tranh và 30 năm đổi mới là giai đoạn cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

40 năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tuy vẫn còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Những thành tự đáng ghi nhận là, đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh CNH, HĐH; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tính đến cuối năm 2015, nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 nước, trong đó có 5 nước thành viên Hội đồng bảo an LHQ; là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, tham gia ký kết 500 hiệp định song và đa phương; là quốc gia tiếp nhận lượng FDI khá lớn với 260 tỷ USD, đồng thời cũng đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ.

Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Điều quan trọng hơn là qua thực tiễn Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định: “Lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ngày càng rõ hơn”. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần phải qua tổng kết thực tiễn để tiếp tục làm rõ. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động. Trong 10 năm gần đây, kinh tế vĩ mô thiếu ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, phục hồi chậm… Đảng và Nhà nước ta đã rút ra 5 bài học quý báu, trong đó có bài học về đổi mới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Hướng tới tương lai, tràn đầy hy vọng

Phát huy những thắng lợi đã đạt được, thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày 22/5/2016, hơn 67 triệu cử tri cả nước đã nô nức đi bầu cử, nhằm lựa chọn ra những người tiêu biểu cho ý chí toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu ra.

Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đã xác định, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả sáu nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, có các nhiệm vụ thuộc chức năng của bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Đảng ta còn nhấn mạnh, phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tư pháp; gắn với đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội. Hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Theo đó, Nhà nước có nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội… Với một Nhà nước pháp quyền XHCN ngày càng được hoàn thiện thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ điều hành quốc gia, cùng toàn dân phát triển đất nước.

Như vậy, từ Nhà nước Văn Lang đến nhà nước Việt Nam mới, đặc biệt là 40 năm Cộng hòa XHCN Việt Nam. Từ một nước bị chia cắt làm hai miền, kinh tế lạc hậu lại phải khắc phục hậu quả chiến tranh và sự cấm vận của quốc tế, nay đã là nước phát triển trung bình và đã có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế./.

Nguyễn Nhâm (VOV)

Bạn đang đọc nội dung bài viết 40 Năm Tên Gọi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / 2023 trên website Welovelevis.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!