Đề Xuất 8/2022 # Bài 6. Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể # Top Like | Welovelevis.com

Đề Xuất 8/2022 # Bài 6. Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể # Top Like

Xem 7,227

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài 6. Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể mới nhất ngày 10/08/2022 trên website Welovelevis.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 7,227 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Của Tên Người Trong Tiếng Anh :d
 • Ý Nghĩa Màu Sắc Coca Cola Và Dấu Ấn Thương Hiệu
 • Giải Mã Nguồn Gốc Tên Gọi Của 10 Thương Hiệu Nổi Tiếng Toàn Cầu
 • Logo Coca Cola Có Gì Đặc Biệt?
 • Về Các Thành Viên Trong Nhóm Tfboys
 • Câu 1: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST, mức cấu trúc nào có

  chiều ngang 30 nm?

  A. Sợi cơ bản

  B. Sợi nhiếm sắc

  C. Sợi siêu xoắn

  D. Cromatit

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 2 : Dạng đột biến cấu trúc NST nào làm tăng cường hoặc giảm

  bớt mức biểu hiện của tính trạng ?

  A. Mất đoạn

  B. Lặp đoạn

  C. Đảo đoạn

  D. Chuyển đoạn

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 3 : Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do

  A. đứt gãy NST

  B. đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường

  C. trao đổi chéo không đều

  D. cả B và C

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 4 : Loại đột biến cấu trúc NST không làm thay đổi hàm lượng

  ADN trên nhiễm sắc thể là

  A. lặp đoạn, chuyển đoạn.

  B. đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể.

  C. mất đoạn, chuyển đoạn.

  D. chuyển đoạn.

  Câu 5: Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và

  MNOPQ*R( dấu* biểu hiện cho tâm động), do đột biến cấu trúc đã tạo

  ra NST có cấu trúc MNOABCDE*FGH và PQ*R. Hãy cho biết đột biến

  trên thuộc dạng nào ?

  A. đảo đoạn ngoài tâm động.

  B. đảo đoạn có tâm động.

  C. chuyển đoạn không tương hỗ.

  D. chuyển đoạn tương hỗ.

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  Chú ý

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  * Khái niệm đột biến số lượng NST.

  Quan sát file ảnh và trả lời câu hỏi sau:

  1. Nhận xét về số lượng NST ở các trường hợp trên so với dạng bình thường 2n?

  2. Thế nào là đột biến số lượng NST?

  3. Đột biến số lượng NST gồm mấy loại?

  Bộ NST 2n

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

   Phân biệt các thể lệch bội

  – Thể không, thể một, thể ba, thể bốn đột biến ở

  1 cặp NST

  – Thể 1 kép, thể 3 kép, thể 4 kép  đột biến ở 2

  cặp NST.

   Lấy ví dụ về các thể lệch bội mà em biết?

   Ví dụ: Ở người

  + Thể lệch bội trên NST thường

  – Hội chứng Đao: Tế bào có 3 NST 21

  + Thể lệch bội trên NST giới tính

  – Hội chứng Tocno XO

  – Hội chứng siêu nữ XXX

  – Hội chứng Claiphento XXY

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  Hội chứng Đao

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  Hội chứng Tocno

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  Hội chứng Claiphentơ

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  2. Cơ chế phát sinh

   Em có nhận xét gì sự phân li của các NST trong 2 đoạn

  phim sau? Hãy hoàn thành phiếu học tập số 1sau:

  Phiếu học tập số 1

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  Một cặp NST không phân

  li ở giảm phân 1

  Một cặp NST không phân

  li ở giảm phân 2

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  Đáp án phiếu học tập số 1

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

   Nếu các giao tử đột biến kết hợp với giao tử bình thường trong thụ tinh sẽ cho các hợp tử mang bộ NST như thế nào?

   + Giao tử (n – 1) x giao tử (n ) hợp tử (2n – 1)

  + Giao tử (n + 1) x giao tử (n)  hợp tử (2n + 1)

   Nêu cơ chế phát sinh các thể lệch bội ?

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

   Viết sơ đồ hình thành các thể lệch bội trên NST

  giới tính ở người?

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

   Sơ đồ hình thành các thể lệch bội trên NST giới tính ở người

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

   Các đột biến lệch bội có ảnh hưởng như thế nào

  đến cơ thể sinh vật? Tại sao?

  3.Hậu quả

  Các thể đột biến lệch bội

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  4. Vai trò

   Nghiên cứu SGK, nêu vai trò của đột biến lệch bội?

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

   Quan sát các file ảnh sau, hoàn thành PHT số 2: phân biệt thể tự đa bội và dị đa bội

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  Cơ chế hình thành các thể tự đa bội

   Em có nhận xét gì về bộ NST của các thể tự đa bội? – Thế nào là thể tự đa bội?

  – Cơ chế hình thành thể tự đa bội?

  – Ngoài cơ chế trên, thể tự đa bội 4n còn được hình thành theo cơ chế nào khác?

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  Cơ chế hình thành các thể dị đa bội

   – Em có nhận xét gì về bộ NST của thể dị đa bội?

  – Từ đó cho biết thế nào là thể dị đa bội?

  – Cơ chế phát sinh các thể dị đa bội?

  – Thế nào là thể song nhị bội?

   Hãy cho biết tên của các phép lai trên?

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  2. Hậu quả và vai trò của đột biến đa bội

   Tế bào cơ thể mang đột biến đa bội có gì khác so với cơ thể lưỡng bội 2n? Tại sao?

   Vai trò của đột biến đa bội?

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

   Trong 2 loại đột biến số lượng NST, theo em loại nào thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn? Tại sao?

   Đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề hơn đột biến đa bội vì: Sự tăng hay giảm số lượng của một hay vài cặp NST  mất cân bằng của toàn hệ gen các thể lệch bội thường gây chết hay giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản tùy loài

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ

  BÀI 6 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

  I.ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI

  1.Khái niệm và phân loại

  2. Cơ chế phát sinh

  3. Hậu quả

  4. Ý nghĩa

  II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

  1. Khái niệm và cơ chế phát sinh

  2. Hậu quả và vai trò

  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  DẶN DÒ

  DẶN DÒ

  * Câu hỏi 1 – 5/ SGK – 30

  * Bài tập 6, 7, 8, 9 / SGK – 64, 65

  * Hướng dẫn về nhà:

  Đọc nội dung bài 7 SGK trang 31-32

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tôi Muốn Đặt Tên Cho Con Gái Tôi Sinh Tháng11 Năm 2008 Chồng Là Nguyễn Văn Hùng, Vợ Là Nguyễn Thị Bích Ngọc?
 • Tên Đinh Thị Bích Ngọc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Đào Thị Bích Ngọc Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Tên Con Nguyễn Thị Thuỳ Linh Có Ý Nghĩa Là Gì
 • Nguyễn Thị Thu Trang Đăng Quang Miss Teen 2012
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài 6. Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể trên website Welovelevis.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100